Fra mine år i politikken

13. jun, 2017

Idag kjører vi en sak i Stortinget om strengere straffer for folk som gjør grove integritetskrenkelser.  Altså vi vil ikke ha strafferabatt lenger.

Desverre er det bare H som er enige med oss i dette.  Det er både overraskende, sjokkerende og svært uforståelig.   Kanskje ikke at de rødgrønne ikke vil gi forbrytere strengere straff, men at ikke KrF vil være med på det, det er spessielt uforståelig.

Vi har hørt om gjengvoldtekter av unge jenter, hvor gjerningsmenn i flokk, må dele straff når det gjelde erstatning til offeret.  Det er uhyrlig. De burde fått dobbel straff for å ha gjengvoldtekter. 

Akkurat nå har vår Jan Arild Ellingsen sitt innlegg i saken, han holdt et veldig godt innlegg, og jeg håper dere går inn å hører hans innlegg på www.stortinget.no

Jeg må si jeg er skuffet over at forslaget om å øke strafferammen til 26 år ikke får flertall. At KrF ikke vil være med på å høyne straffene for de trenger mer utredning.

Helt ærlig. Trenger man lang tid på å utrede om fokl som begår grov vold må ha strengere straffer, nei det må man ikke. 

Her er mitt innlegg i saken.

President,

De kriminelle har i tiår hatt en rekke organisasjoner, professorer, kriminologer og andre «eksperter» som har kjempet for stadig bedre rettigheter for lovbrytere.  Med noen hederlige unntak er det få stemmer i debatten som snakker om hva som er best for ofrene.

FrP ønsker, i liket med offerorganisasjonene, strengere straffer for de aller verste kriminelle. Serieovergripere og seriemordere bør, av hensyn til ofrenes verdighet, få strengere straff enn i dag. Fremskrittspartiet ønsker å gi ofrene større plass i norsk strafferett. 

I dag er det bare mulig å dømme en kriminell til maksimalt seks år i tilleggstrafffor alle lovbrudd utover det første, eller to ganger strafferammen av et lovbrudd der rammen er under seks år. 

Voldtekt har i dag en maksimumsstraff på 10 år, jfr. straffelovens § 291. Etter dagens regelverk kan en serieovergriper som har begått flere titalls voldtekter maksimalt dømmes til 16 års fengsel. I tillegg vet vi at domstolene gjennomgående vegrer seg for å bruke den øverste delen av strafferammene. En undersøkelse NRK foretok i 2011, viste at overfallsvoldtekter i gjennomsnitt førte til en dom som var under en femtedel av strafferammen. Kan vi si at dette er et system som ivaretar ofrene i stor nok grad? Nei, mener FrP.

President.

Regjeringens vil ikke innføre et amerikansk system, der kriminelle dømmes til flere hundre år i fengsel. FrP ønsker likevel å foreta nødvendige endringer i et straffesystem som i alt for liten grad ivaretar og har fokus på offeret i straffesaker. Regjeringens forslag legger derfor opp til en skjerping av dagens praksis, slik at serieovergripere og yrkeskriminelle i større grad blir stilt til ansvar for sine forbrytelser. En moderat øking i strafferammen på fem år medfører at serieovergripere og yrkeskriminelle vil få en straff som i større grad tar hensyn til ofrenes behov for rettferdighet og oppreisning. 

Ofre for voldtekt og grov kriminalitet får i dag erstatning og oppreisning av gjerningsmannen. Dette er riktig og bra. Det finnes likevel noen relativt groteske paradokser i dagens regelverk. I saker med flere gjerningspersoner vil domstolene ofte fastsette et samlet oppreisningsansvar overfor fornærmede, for eksempel i saker om gjengvoldtekt. Dette fører til at den enkelte kriminelle som har begått en gruppevoldtekt betaler mindre i oppreisning til offeret enn vedkommende ville gjort om han hadde utført voldtekten alene. Dette er moralsk galt, og jeg er glad for at denne delen av forslaget får flertall her i dag.  

Fremskrittspartiet har i regjering fjernet foreldelsesfristen for vold og overgrep, styrket barnehusene og innført et offerkontor i hvert politidistrikt. Jeg håper ofrenes rettigheter kan styrkes ytterligere her i dag, og Presiden, jeg  oppfordrer alle til å gjøre som FrP:stemme for dette forslaget.

13. jun, 2017

Da har vi fra Isreals venner på Stortinget hatt et arbeidsmøte her på huset for å diskuterute Norge - Israel.

Det var Jørund Rytman som dro igang dette møtet, han er leder av Israels Venner på Stortinget

Det kom folk fra organisasjoner som har reiser til Israel, fra MIFF, fra SAS, fra den Israelske Ambasade mm

Det er en spennende tanke å få en direkterute til Israel.  Det er jo direkteruter fra Kjøbenhavn og Stockholm, men ettersom jeg forstod er de sesongbetont.  Det som vi ønkser her er helårlige ruter.  Det gjelder ikke bare for mennekser, men også for Carco.

Vi vet jo at mange mennesker ønkser å reise til Israel på ferie eller på pilgimsreise eller liknende, og jeg kan godt forstå dem. Jeg har selv vært i Israel, men det er mange mange år siden, og jeg vil si at jeg ønsker å reise tilbake.

Det er et Israelsk flyselskap som kan kjøre denne ruten, men de kan bare kjøre i sommermånednene eller i sesongen.  Så har vi jo også Norske fly som er interesset i å se om dette kan komme igang, og det er vi glade for.

Dersom dette skal bli en realiet må rutene legges opp slik at Norge og f.eks. Gardermoen kan være en hub for videre flygninger.  Det burde gå greit, tenker jeg.

Det er både turister og studenter som reiser til Israel, med studenter er det stort sett fra folkehøyskoler eller kristne skoler, forståelig nok.

-

Så måtte jeg jo selvfølgelig også blande inn Gullknapp.  Gullknapp som åpner til lørdag.  I denne sammenheng tenkte jeg i første omgang mest på Gullknapp som en Cargo-flyplass.  Vi vet at det kommer mye varer fra Israel tl Norge, og da tenkte jeg at den miljøvennlige, fjellgrunnsikre flyplassen Gullknapp,  enten nå eller i fremtiden vil være et naturlig valg når gods skal flys inn i landet vårt.  Denne ideen ville de sjekke opp.  Interessen ble også stor da jeg sa at Gullknapp er en privat flyplass, for det betyr jo at Gullknapp er billigere enn en avinorflyplass.

Et godt arbeidsmøte, med ideer vi skal jobbe videre med.

13. jun, 2017

Da kunne jeg endelig legge fram budskapet om at det blir lys på e 18 Arendal - Tvedestrand.

Da NRK ringte meg om saken første gang i fjor omtrent på denne tid, og fortalte at Veiselskapet "ikke ville" ha lys på den nye motorveien som skulle bygges, trodde jeg først det var en aprilsnarr.  Det hørtes for meg ut som om å gå tilbake i tid.  Vi harlenge  hatt den luksus å ha lys på Norske veier, så E18 - ny 4 feltsvei - uten lys, var og er for meg utenkelig.

Jeg har kjørt mye i Danmark uten lys på deres hovedveier.  Det er flotte veier om dagen, men om kvelden og natten er det ikke samme komfort.  Først er det vanskeligere å beregne avstand til biler uten gatelys, det kan komme dyr ut på veien, og med bare egne lykter oppdager man dem mye senere. Noen biler kjører sågar uten lys, noe som jo er ulovlig, men også velidg farlig og vi har vel mange eller alle opplevd enøyde banditter, eller biler uten baklys eller bremselys.  Da er det en apsolutt fordel at det er lys på veien.

Dett handler jo ikke bare om å tjene penger, selv om det var det Veiselskapet tenkte og håpet og gjøre. Det handler også om sikkerhet på veien.  Unge øyne ser bedre enne gamle øyne, det vet vi.  I dagslys kan når unge og gamle øyne være nokså likestilt, men i tussmørke og mørke, blir det forskjeller.  Sånn er det bare - det må man innrømme, selv om man kanskje ikke tenker i de baner når man er ung.  I regnvær er det også en absolutt fordel med lys på veien.  vi vet jo at mørke og regn suger lyset til seg, og jeg har velsignet gatelyktene mer enn en gang.

Et menneskeliv spart er verdt mer enn billigere veier, trafikksikkerhet er og skal være høyt prioritert. Derfor blir det også lys på den nye E18 Arendal - Tvedestrand.

Så nå kan man altså også på E18 Aredal - Tvedestrand se lyser tider i møte, ikke bare med bygging av ny vei, men også fordi det blir belysning på veien.

Det nytter altså å kjempe for gode saker, det er jeg veldig glad for.