13. jun, 2017

Norge - Israel: Direkte flyavgang fra Oslo til f.eks. Tel-Aviv

Da har vi fra Isreals venner på Stortinget hatt et arbeidsmøte her på huset for å diskuterute Norge - Israel.

Det var Jørund Rytman som dro igang dette møtet, han er leder av Israels Venner på Stortinget

Det kom folk fra organisasjoner som har reiser til Israel, fra MIFF, fra SAS, fra den Israelske Ambasade mm

Det er en spennende tanke å få en direkterute til Israel.  Det er jo direkteruter fra Kjøbenhavn og Stockholm, men ettersom jeg forstod er de sesongbetont.  Det som vi ønkser her er helårlige ruter.  Det gjelder ikke bare for mennekser, men også for Carco.

Vi vet jo at mange mennesker ønkser å reise til Israel på ferie eller på pilgimsreise eller liknende, og jeg kan godt forstå dem. Jeg har selv vært i Israel, men det er mange mange år siden, og jeg vil si at jeg ønsker å reise tilbake.

Det er et Israelsk flyselskap som kan kjøre denne ruten, men de kan bare kjøre i sommermånednene eller i sesongen.  Så har vi jo også Norske fly som er interesset i å se om dette kan komme igang, og det er vi glade for.

Dersom dette skal bli en realiet må rutene legges opp slik at Norge og f.eks. Gardermoen kan være en hub for videre flygninger.  Det burde gå greit, tenker jeg.

Det er både turister og studenter som reiser til Israel, med studenter er det stort sett fra folkehøyskoler eller kristne skoler, forståelig nok.

-

Så måtte jeg jo selvfølgelig også blande inn Gullknapp.  Gullknapp som åpner til lørdag.  I denne sammenheng tenkte jeg i første omgang mest på Gullknapp som en Cargo-flyplass.  Vi vet at det kommer mye varer fra Israel tl Norge, og da tenkte jeg at den miljøvennlige, fjellgrunnsikre flyplassen Gullknapp,  enten nå eller i fremtiden vil være et naturlig valg når gods skal flys inn i landet vårt.  Denne ideen ville de sjekke opp.  Interessen ble også stor da jeg sa at Gullknapp er en privat flyplass, for det betyr jo at Gullknapp er billigere enn en avinorflyplass.

Et godt arbeidsmøte, med ideer vi skal jobbe videre med.